FLAGSHIP STORE KARTELL ​
Via Genova, n° ​103
10126 Torino
​tel +39 011/6963985
fax +39 011/6637672
torino@kartellflag.com

LUNEDI’:
15,30 alle ore 19,30.
MARTEDI’ – SABATO:
9.30-12.30/15.30-19.30

CHIUSO
DOMENICA E LUNEDI MATTINA